לוח שנה - פברואר 2021

היום יום שני, 19 בפברואר 2018 (ד' אדר תשע"ח)
 
<< שנה   << חודש חודש >>   שנה >>
פברואר 2021 י"ט שבט - ט"ז אדר תשפ"א
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 
1   י"ט
2   כ'
3   כ"א
4   כ"ב
5   כ"ג
6   כ"ד

יתרו
7   כ"ה
8   כ"ו
9   כ"ז
10   כ"ח
11   כ"ט
12   ל'

ראש חודש
13   א'

ראש חודש
משפטים, שקלים
14   ב'
15   ג'
16   ד'
17   ה'
18   ו'
19   ז'
20   ח'

תרומה, זכור
21   ט'
22   י'
23   י"א
24   י"ב
25   י"ג

תענית אסתר
26   י"ד

פורים
27   ט"ו

שושן פורים
תצוה
28   ט"ז