לוח שנה - יוני 2018

היום יום שישי, 27 באפריל 2018 (י"ב אייר תשע"ח)
 
<< שנה   << חודש חודש >>   שנה >>
יוני 2018 י"ח סיון - י"ז תמוז תשע"ח
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1   י"ח
2   י"ט

בהעלתך
3   כ'
4   כ"א
5   כ"ב
6   כ"ג
7   כ"ד
8   כ"ה
9   כ"ו

שלח לך
10   כ"ז
11   כ"ח
12   כ"ט
13   ל'

ראש חודש
14   א'

ראש חודש
15   ב'
16   ג'

קרח
17   ד'
18   ה'
19   ו'
20   ז'
21   ח'
22   ט'
23   י'

חקת
24   י"א
25   י"ב
26   י"ג
27   י"ד
28   ט"ו
29   ט"ז
30   י"ז

בלק