לוח שנה - פברואר 2016

היום יום שישי, 27 באפריל 2018 (י"ב אייר תשע"ח)
 
<< שנה   << חודש חודש >>   שנה >>
פברואר 2016 כ"ב שבט - כ' אדר א' תשע"ו
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
 
1   כ"ב
2   כ"ג
3   כ"ד
4   כ"ה
5   כ"ו
6   כ"ז

משפטים
7   כ"ח
8   כ"ט
9   ל'

ראש חודש
10   א'

ראש חודש
11   ב'
12   ג'
13   ד'

תרומה
14   ה'
15   ו'
16   ז'
17   ח'
18   ט'
19   י'
20   י"א

תצוה
21   י"ב
22   י"ג
23   י"ד

פורים קטן
24   ט"ו

שושן פורים קטן
25   ט"ז
26   י"ז
27   י"ח

כי תשא
28   י"ט
29   כ'