לוח שנה - ינואר 2016

היום יום שני, 19 בפברואר 2018 (ד' אדר תשע"ח)
 
<< שנה   << חודש חודש >>   שנה >>
ינואר 2016 כ' טבת - כ"א שבט תשע"ו
ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1   כ'
2   כ"א

שמות
3   כ"ב
4   כ"ג
5   כ"ד
6   כ"ה
7   כ"ו
8   כ"ז
9   כ"ח

וארא
10   כ"ט
11   א'

ראש חודש
12   ב'
13   ג'
14   ד'
15   ה'
16   ו'

בא
17   ז'
18   ח'
19   ט'
20   י'
21   י"א
22   י"ב
23   י"ג

בשלח (שבת שירה)
24   י"ד
25   ט"ו

ט"ו בשבט
26   ט"ז
27   י"ז
28   י"ח
29   י"ט
30   כ'

יתרו
31   כ"א